Stavnsbåndet er ophævet!

De fleste af os lærte i folkeskolen, at stavnsbåndet blev ophævet i 1788, men der findes fortsat en gruppe mennesker i dette land, for hvem det ikke er gældende, nemlig de psykisk udviklingshæmmede mennesker, som trods handicapkonvention og menneskerettigheder, fortsat er “tilhørende” en kommune, de engang var så heldige/uheldige at blive født i.

I handicapkonventionens artikel 19a står der: “At personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform” og i artikel 22: “Ingen person med handicap må uanset bopæl og boform udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privatliv eller familieliv”

I øjeblikket ses eksempler i landet på, at der flyttes borgere hjem til deres oprindelseskommune, uden den enkeltes samtykke, men blot med faglige argumenter. Så trods pensionsudbetaling, servicelovens kompensationsmulighed og ovennævnte konvention, oplever disse mennesker alligevel at være evigt tilhørende den kommune, som de blev født i.

De allermest groteske er, at mange af dem under Amtets beståen, blev flyttet til boformer rundt omkring i landet med speciale indenfor netop deres handicap og mange har levet i denne boform hele deres liv, med vigtige relationer for livet. De har måske oveni købet stemt på en politiker i den kommune, for i nedgangstider som nu, at opdage, at det fortsat er deres oprindelseskommune og deres politikere, der mener at kunne beslutte, at hjemtage den enkelte for at løse opgaven billigere. Tilbage står den handicappede, flyttet væk fra gamle venner, bolig og den tryghed, som er oparbejdet igennem mange år på samme botilbud…

Det er derfor meget glædeligt at læse Regeringens nye handicappolitiske handlingsplan “Et samfund for alle” og det snarlige fremsatte forslag, om at tiltræde tillægsprotokollen til handicapkonventionen. Her bliver der skabt mulighed for, at handicappede kan klage til FN´s handicapkomite over eventuelle krænkelser af konventionen, når en sag er endelig afgjort nationalt.

Det kan forhåbentlig få kommunerne til at tænke sig om, inden der tvinges hjemtagninger igennem, uden den handicappedes samtykke.

Kommentarer