Omprioriteringsbidraget er over os og hvad er det lige med det der omprioriteringsbidrag?

Jo nu skal du høre omprioriteringsbidraget trækkes fra kommunernes serviceudgifter. Det er 1 procent om året således dog kun 0,2 procent i 2016 men i 2017, 2018 og 2019, så er det 1 procent om året, der bliver fra trukket kommunernes økonomi via bloktilskuddet og indgår i et omprioriteringsbidrag, som regeringen i forbindelse med de årlige Finanslovsforhandlinger igen deler ud af til kommunerne, regioner eller statslige myndigheder. Det kan være til sundhed på sygehusene, til de ældre i kommunerne Ja det kan sågar være til skattelettelser, har statsministeren sagt til medierne.

Med de besparelser som kommunerne udsættes for rammer det hårdt og gir dårlige arbejdsvilkår for medarbejderne, da budgetterne på mange af de kommunale arbejdspladser i forvejen er stramme, og de enkelte institutioner er ofte i gang med besparelser og budgettilpasninger som det så populært kaldes. Det betyder for det meste fyringer af personale.

Det gir mange udfordringer og et stort pres på medarbejderne, når der hele tiden sker omlægninger i deres arbejdsliv. Det ene øjeblik er det hjemmeplejen det går ud over, det andet øjeblik er det skolerne eller daginstitutionerne. Det giver frygt hos medarbejderne, der tænker: Hvad sker der med mig og mit arbejde? Er jeg købt eller solgt?

Frygt og usikkerhed påvirker medarbejderne og gir dem stress og i mange tilfælde stiger antallet af sygemeldinger og de der af kommende negative konsekvenser.

Det bliver ikke bedre af at kommunerne nu også skal aflevere ressourcer til regeringens særlige prioriteringer. Det betyder, at de enkelte kommuner og dermed de kommunale arbejdspladser får det sværere ved at få økonomien til at hænge sammen og i det hele taget, at foretage langsigtet planlægning.

Derfor denne opfordring til politikkerne på Christiansborg, giv nu kommunerne og deres medarbejdere ro til at udføre det arbejde de er ansat til. Stop nu denne omvendte Robin Hood metode og lad kommunerne selv disponere deres budgetter. Det er der de ved hvor skoen trykker, og hvor behovene er. Vi vil have kommunale arbejdspladser, hvor der bliver leveret en ordentlig service. Vi vil have arbejdspladser der giver rum til det. Det skabes bedst i den enkelte kommune i samarbejde med de tillidsvalgte.

Debatten om omprioriteringsbidraget florerer jo også i medierne, bl.a. på Facebook, se f.eks. under Velfærdsalliance-DK, hvor modstanden mod omprioriteringsbidraget bliver diskuteret glødende. Det er muligt både som privat person eller som faglig organisation at tilslutte sig Velfærdsalliancen-DK, hvis hovedformål er at få omgjort omprioriteringsbidraget i aftalen mellem KL og regeringen.

 

Kommentarer