Moralsk stress – en konsekvens af professionsetik?

Sygeplejeetik et for tiden et debatemne blandt sygeplejersker, fordi de Sygeplejeetiske Retninglinjer er under revision. Men skal professionsetiske retningslinier være en højmoralsk overligger som ingen fagprofessionelle alligevel kan leve op til? Hvilke konsekvenser kan det have for det individuelle psykiske arbejdsmiljø?e

Professor Kari Martinsen definerer begrebet moralsk stress i sin bog Løgstrup og Sygeplejen fra 2012: Sygeplejersken bliver moralsk stresset når hun ikke kan leve op til egne krav om faglighed, omsorg, effektivitet og pligtopfyldelse. Når dette sker, risikerer hun at svigte sig selv. Med andre ord kommer sygeplejersken i klemme mellem professionsetikken og styringsparadigmet i sundhedsvæsenet – og hun betaler med at blive syg af stress!

Jeg følte ikke at kvaliteten af sygeplejen var som den skulle være, jeg havde hele tiden dårlig samvittighed når jeg gik hjem. Jeg havde den fornemmelse af at, det her kunne jeg have gjort bedre ……….Jeg blev afbrudt hele tiden, selv om jeg burde  fokusere mine 12 patienter”  ordene stammer fra en erfaren sygeplejerske som fortalte mig  hvorfor hun blev sygemeldt på grund af stressrelateret sygdom.

Jeg tror at mange sygeplejersker, og sikkert også andre offentligt ansatte, kan genkende dilemmaet mellem faglig kvalitet og de faktiske vilkår i på deres arbejdsplads. Produktivitetsstigning og overbelægning i sundhedsvæsenet kan bliver på bekostning af nærvær, fordybelse, refleksion, overblik, frokostpauser m.m.  Det bliver svært at leve op til professionens etiske normer som ”omhu og samvittighedsfuldhed” og at ”varetage patientens tarv”. Trusselsbilledet er at miste deres autorisation, som en konsekvens af de rammevilkår de møder i sundhedsvæsenet.

Derfor bør det diskuteres om professionsetiske retningslinjer skal forholde sig til den virkelighed som sygeplejersker arbejder i. Simpelthen for at  undgå at medvirke til dårlig samvittighed, utilstrækkelighedsfølelse og stress. Formålet må være at  yde  støtte og vejledning i udøvelsen af faget!

 

Kommentarer