Huller i de Københavnske gader – får det aldrig ende?

Jeg bor på Nørrebro og færdes meget på cykel i hele København.

Og her er det, at jeg undrer mig, for det er som om, at hele København er fyldt med huller i forbindelse med vejarbejde og andre reparationsarbejder.

Jeg kan ikke være den eneste, som har lagt mærke til det og været irritereret over, at der bliver påbegyndt et stykke reparationsarbejde og så går meget lang tid, inden det bliver afsluttet.

Hvordan kan det være, at der bliver gravet op alle vegne på en gang med de mange gener for trafikken det indebærer?

Og efterfølgende oplever jeg så, at vejarbejdet ligger stille i lang tid efter, at det er påbegyndt.

Hvorfor er der ikke en bedre koordinering mellem alle de ”væsener”, som har gang i de pågældende gravearbejder? Det kan f.eks. vores vejvæsen, Dong med gas og el, vandforsyning og mange andre.

Er det ikke muligt, at man kan koordinere arbejdet mere smart, så alle står klar til at udføre deres del af arbejdet, når man går i gang. Det ville betyde, at arbejdet kunne klares hurtigere, når den enkelte instans ikke skal vente på, at det ”andet væsen” får gjort sin del af opgaven.

vejarbejde 2

Det kan heller ikke være særligt rentabelt, at man har maskiner stående ubenyttede i lange perioder. De må da mangle andre steder?

Jeg ved godt, at jeg ser på dette med min indfaldsvinkel og ikke kender alle de hensyn, der sikkert skal tages både før og efter et gravearbejde. Men jeg synes ikke, at det er godt nok, det der foregår og så er det endda været sådan i mange år. Det må kunne gøres bedre!!!

Løsning på vej?

Heldigvis kan det være, at der er en løsning på vej, idet borgerrepræsentationen på Københavns rådhus har besluttet, at der vil blive givet bøder til entreprenørerne, hvis de ikke overholder aftalen om færdiggørelse af arbejdet til den aftalte tid. Det vil forhåbentligt hjælpe fremover. Men er det nok?

Burde man ikke også kunne forlange af de forskellige bygherrer, at de nedsætter et koordineringsudvalg, som kunne sikre, at der ikke startes nye gravearbejder op, inden de igangværende er afsluttet.

Det seneste eksempel, som har fået mig til at skrive dette indlæg, er at der i gaderne omkring Ægirsgade på Nørrebro, nu er blevet skrallet et tyndt lag asfalt af på store dele af flere gader. Det sket i for tre uger siden og spørgsmålet er nu, hvor lang tid der vil gå inden, der kommer ny belægning på.

Hvorfor kan det ikke ske på en gang, så alle os der færdes i de Københavnske gade ikke skal generes mere end højst nødvendigt af vejarbejder, som tilsyneladende altid skal tage en evighed.

 

Kommentarer