Har venstrefløjen patent på ordet “solidaritet”?

Jeg har som et af de lidt mere politisk lyseblå  her i verden… ALTID undret mig over hvorfor venstrefløjen har patent på ordet solidaritet?

“Når man udviser solidaritet, da giver man afkald på nogle (kortsigtede) fordele på den modsatte parts bekostning, i og med man kan se, at denne vil få større gavn af din handling. Du udviser bl.a. solidaritet når du sætter dig i andres sted, hvorefter din handling udspiller sig ved, at du moralsk tager hensyn til modparten.”

Solidaritet skal tilbage til alle. Ikke misbruges i politiske holdningsparpirer. Ved at lægge ordet og betydningen af begrebet “solidaritet” i én politisk kurv… bliver ordet ”solidaritet” en politisk parole og ikke, som jeg mener det: En essentiel og afgørende del af det, at leve i et demokrati., står tidligt op og går på arbejde

Jeg anser mig selv som et solidarisk menneske! Jeg står tidligt op og går på arbejde og betaler min skat med glæde. Jeg mener også at et samfund som vores skal passe på de svageste, ikke nødvendigvis parkere dem i livs lange overførselsindkomster, men til hver en tid byde dem velkommen i samfundet. Vi har alle en forpligtigelse for at byde ind hvor vi kan og det omfang vi kan. Men også til at blive budt ind.

Jeg mener også at et godt og stærkt sundhedsvæsen og gode skole er en helt afgørende i vores solidariske samfund, hvor alle uanset baggrund har lige adgang og muligheder og hvor man kan få den bedste behandling uanset hvor man kommer fra og hvad man fejler.  Men hvor også man har muligheden for at sætte sit barn i en anden slags skole, for eksempel en privatskole.

Jeg mener også at mennesker der vælger at komme til Danmark,uanset hvad der har bragt dem til dette iskolde , flade land er velkomne, så længe de rent faktisk ønsker og deltager i demokratiet. Respekterer samfundets spilleregler. Til gengæld skal vi opføre os ordentligt, lære af det der er spændende og givende fra andre kulturer.

Fra i dag af er solidaritet også et højreorienteret ord!

Jeg kræver solidariteten tilbage!

Som en fælles forudsætning for demokratiet og den danske velfærdsstat.

Kommentarer