Usikker sex og trafikulykker er mindre farligt end dårligt psykisk arbejdsmiljø – fagbevægelsen må være et foregangsbillede!

Forfatter, meningsdanner og politisk konsulent Lisbeth Balslev Aagaard

I efteråret 2013 var Dansk Magisterforening i søgelyset i forbindelse med foreningens APV-måling (Arbejdspladsvurdering), som viste, at der i den faglige organisation var store problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Men mon ikke også andre organisationer har problemer med arbejdsmiljøet – og er med til at gøre ansatte syge?

Kan det være rigtigt, at man skal blive syg af at gå på arbejde – selv når arbejdsgiveren er en fagforening?

Det kan forekomme paradoksalt, at en fagforening, der arbejder hårdt på at sikre rammerne for et godt arbejdsmiljø for sine medlemmer, selv har problemer med netop arbejdsmiljø. Men dette er tilfældet – ikke kun for Dansk Magisterforening – men også for andre organisationer.

Dansk Magisterforening står således næppe alene med problemstillingen om et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø er yderst alvorligt for helbredet. Faktuelt dør der flere af dårligt psykisk arbejdsmiljø – end af usikker sex og trafikulykker! Det er tankevækkende.

Der dør næsten fem gange så mange af dårligt psykisk arbejdsmiljø, end der dør af usikker sex! Ligeledes dør der tre gange så mange af dårligt psykisk arbejdsmiljø - end der dør af trafikulykker!
FAKTA:
Der dør næsten fem gange så mange af dårligt psykisk arbejdsmiljø, end der dør af usikker sex! Ligeledes dør der tre gange så mange af dårligt psykisk arbejdsmiljø – end der dør af trafikulykker! Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

Spørgsmålet er, hvordan man kommer den “syge arbejdsplads” til livs – også når arbejdsgiveren er en fagforening?

Dårligt psykisk arbejdsmiljø – påvirker også i fritiden
Arbejdsmiljø handler om mennesker og deres daglige trivsel på arbejdspladsen. Og det har ikke kun indvirkning på trivslen i de timer, man er på arbejdspladsen. For de fleste påvirker det også trivslen i resten af ens vågne timer.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster 1.400 liv og mindst 1,5 mia. kr. i produktionstab årligt. Psykisk belastende arbejdssituationer er også skyld i 30.000 hospitalsindlæggelser, 500.000 konsultationer hos praktiserende læger og hver femte førtidspension om året, viser  en stor undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Der dør flere af dårligt psykisk arbejdsmiljø – end af usikker sex og trafikulykker
Der dør næsten fem gange så mange af dårligt psykisk arbejdsmiljø, end der dør af usikker sex! Og tre gange så mange dør af dårligt psykisk arbejdsmiljø end der  dør af trafikulykker!

Tallene i undersøgelsen viser, at danskere i alle aldre risikerer at dø af stress, hjerte-karsygdomme eller andre sygdomme relateret til psykisk arbejdsbelastning. Selv om der er færrest dødsfald blandt de 25-34-årige, så dør 88 personer årligt i denne aldersgruppe på grund af arbejdsbelastninger, der tærer på psyken. Den aldersgruppe, hvor der er flest dødsfald er blandt de 45-54-årige. Her mister 563 årligt livet på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Ny strategi ønskes
Der må laves en bredere og mere visionær indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø – det koster samfundet enorme omkostninger – både økonomisk og menneskeligt.

Ord og handling skal hænge sammen
Ord og handling skal hænge sammen – for at styrke fagbevægelsen

Fagbevægelsen må tage teten – både i forhold til arbejdsgivernes rammer for det psykiske arbejdsmiljø – men også i forhold til fagbevægelsens eget psykiske arbejdsmiljø.

Fagbevægelsen er en af de vigtigste organisationer for lønmodtagere – derfor må den naturligvis selv fremstå som et godt eksempel.

På denne måde opbygges et ærligt og troværdigt billede, som kan bæres langt ind i fremtiden.

 

 

 

 

Kommentarer