S omrokerer liggestolene

image.axd

S omrokerer liggestolene 

Af Lisbeth Balslev Aagaard, forfatter, meningsdanner og politisk konsulent. Skrevet d. 13. oktober 2014.

Den netop overståede regeringsrokade har vist, at S er i en betydelig krise internt. Det er resterne, der er tilbage af et parti, som egentlig havde alle kortene på hånden, men aldrig fik spillet dem rigtigt. I stedet spillede partiet de radikales og venstres kort – og det sidste kort spilles nu på DF´s banehalvdel – og ender med at gøre regeringen til Sorteper.

Valget at Mette Frederiksen til Justitsminister og Henrik Dam Kristensen til beskæftigelsesminister – er et forsøg på at holde de sidste loyale soldater tæt til kroppen – statsministerkroppen. Der er nemlig ikke flere loyale at tage af internt i partiet – og uden for indercirklen er der kun den relativt ukendte og ikke særlige erfarne Leif Lahn Jensen, som dog har vist sig af være “loyal”, når det galt forfægtelse af nedskæringerne på det social- og beskæftigelsesmæssige område.

Ingen af de langt mere erfarne socialdemokrater internt i partiet blev udvalgt til de nye poster – alene på baggrund af et ekstremt splittet parti.

S når ikke arbejdervælgeren 
Valget af den paternalistiske Henrik Dam Kristensen – han skælder altid ud på TV – til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen som justitsminister og Leif Lahn Jensen som ordfører – er et forsøg på at nå ud til de klassiske arbejdervælgere og at generobre dem inden næste valg.

Alle tre nyudnævnte har nemlig – ihvertfald tidligere – haft en særlig position inden for fagbevægelsens syn på, hvordan en rigtig socialdemokrat skal tænke, tale og se ud.

Vorbassedrengen – tidligere postbud – og en kvindelig justitsminister, der retorisk har tillært sig en intonation og ordvendinger, der appelerer til arbejdere (men alligevel fører arbejderfjendsk politik bag om ryggen på vælgerne) og en ny ordfører, der har grobund i den nordjyske fagforeningskultur – er dog alle tre overtippede af den socialdemokratiske ledelse.

Vælgerne er nemlig allerede gået andre steder hen i det politiske kontinuum – og vælgernes skuffelse kan ikke indhentes udenom – med en “kejserens nye klæder”-strategi.

Regeringsrokaden tydeliggør den socialdemokratiske krise
Regeringsrokaden tydeliggør den socialdemokratiske krise

S svigter 
Flere socialdemokrater har set nederlaget komme og har skyndt sig – lige som Margrethe Vestager – at søge andre græsgange. Det er aldrig sjovt at mærke nederlaget selvom en “modig og nødvendig politik” – som regeringen hele tiden kalder det – også må indbefatte ministernes tilstedeværelse i “nederlagets time”.
Socialdemokraterne har svigtet deres egne vælgere og deres eget parti – og har ført en signifikant ikke-socialdemokratisk politik i en grad, så der næsten intet er tilbage af partiet. Der er kun “restpartiet” tilbage – og det er som oftest resterne, der kom-mer på udsalg og som næsten ingen finder interessant.

Søde mennesker – men ikke sød politik
Uanset hvor sød – rent menneskeligt – en politiker er i det private rum, så vælges og fravælges han/hun på sin praktiske førte politik – og det er netop politiken S taber på – og det er politiken, vi som vælgere skal bevare det kritiske blik på.

Vælgerne står tilbage med en følelse af tomhed og næsten magtesløshed og spørgsmålet om: Hvornår forlader den næste skuden? – og dette vil omsættes til søgning mod andre partier ved næste valg.

Den 4. vej – fokus på mennesket og ikke kun konkurrence
Når Lars Løkke har regeret i de kommende 4 år, kan S kun genvinde magten ved at søge en 4. vej, der tager udgangspunkt i værdier som den universelle og inkluderende velfærdsstat; sikring af værdige og identitetsopbyggende indsatser for de svageste grupper i samfundet, sikring af fagbevægelsens legitimitet via inddragelse af samme i langt højere grad, en folkeskole som ikke alene bygger på mål og resultater, men både bygger på “dannelse som menneske” og kompetencer i et samfund, som bliver mere og mere komplekst. Tiltag som alle må have fællesskabsfølelse og sammenhængskraft som styrende elementer – i stedet for blot konkurrence.

S har med den sidste regeringsrokade endnu engang “omrokeret liggestolene på Titanic”.

 

Kommentarer