Prøv at se den anden side

Jeg tror på at ligestilling mellem kvinder og mænd er til gavn for hele vores samfund. Vi er fælles om dette mål og skal ikke bekæmpe eller begrænse hinanden. Det er vigtigt at give plads og mulighed for at man som menneske kan realisere sig selv uanset sit køn. Begge køn er lige værdifulde.

Desværre er værdisættelsen af maskuline og feminine egenskaber alt for forskellig i vores kultur. Det giver begrænsninger for mange kvinder. En helt almindelig gennemsnitlig dansk kvinde møder dette mange gange gennem sit liv. Lige fra børnehavens kønsopdeling og stereotype opfattelse af hvad der er pigefarver, drengelege, sejt, sødt og smukt. Kvinden der i langt højere grad vurderes på deres udseende end mænd gør. Prøv for eksempel at se på hvordan kvindelige politikeres tasker, tøj og sko kommenteres. Det er ligesom om at der er et usynligt glasloft, som kvinder støder hovedet imod når de vil gøre karriere. Hvorfor er d er så mange kvinder i skole- og børnehavebestyrelser, men meget få i erhvervslivets bestyrelser? Jeg undrer mig!

Og barnet der har behov for både sin mor og far, også i det første leveår. Hvorfor er der ikke flere mænd der tager mere barsel, hvorfor kræver de ikke at få løn under barsel? Det er ikke kun en diskussion om køn, men også om familiens og samfundets værdier. Der er stadig i dagens Danmark en meget stereotyp kønsopfattelse. Det handler om samfundets værdisættelse af det maskuline og feminine. Mainstreaming, ligestilling skal tænkes ind i alle samfundets sammenhænge.

 

Kommentarer