Private daginstitutioner giver forældrene valgmuligheder.

Kommunerne lukker de små daginstitutioner – især i yderområderne. Istedet samler de børnene i kæmpe store institutioner i byerne og håber derved at de kan sparer penge på områdeledelse og stordrift. Sidste nyt er, at de flytter børnehavebørnene over på skolerne, så de kan sparer udgifterne til børnehavens lokaler.

Nogle forældre er begejstret, for de kan nu aflevere og hente deres børn det samme sted, fra barnet er 3 år til det går ud af folkeskolen – det er nemt og bekvemt i en stresset børnefamilie, så de er glade og tilfredse.

Andre forældre, som ofte er dem, som vi i daglig tale kalder ressources stærke forældre, stiller sig undrende overfor kommunens forsøg på besparelser – de er bekymret for deres børns trivsel og udvikling, og de forholder sig til udtalelser fra fagfolk og eksperter som fraråder institutioner med over 100 børn.

Derfor søger de alternative pasningsmuligheder og melder deres børn ind i private daginstitutioner. Disse institutioner er ofte små og er placeret i yderområderne hvor det ikke mere er rentabelt for kommunen at drive institution.

I de private institutioner jeg er indehaver af, har vi mange ressource stærke familier, som aktivt gør et valg for at sikre deres børn de bedste betingelser. Nogle gange får vi også henvendelser fra kommunale social rådgivere, der vil hører om vi har ledige pladser, for de har en udsat familie som ville have stor gavn af, at blive tilknyttet en lille institution, hvor forældrene og barnet kun skal forholde sig til et lille miljø med kun få forskellige voksne. Det er desværre sjældent vi kan hjælpe, for vi har lange ventelister og det gør mig frustreret og trist, når jeg må afvise de familier som måske allermest har brug for os.

Jeg har forståelse for, at kommunerne skal sparer, men det er vigtigt at de anerkender og samarbejder med privatinstitutionerne og stiller nogle rimelige godkendelsekriterier og driftsgarantier, så flere ildsjæle, pædagoger, iværksætter eller forældregrupper kan åbne og drive deres egne institutioner med forskellige værdier og muligheder, så der er flere valgmuligheder for børnefamilierne – det er ikke alle børn og familier der kan trives i de store kommunale institutioner.

 

 

 

 

Kommentarer