Når Koen Kælver

“Man flytter ikke en ko når den kælver”. Sådan sagde min ven der er landmand da vi talte om børnefødsler. Og han har jo ganske ret. Det gælder både køer og kvinder. Der skal være ro omkring fødslen og ikke flyttes på kvinden når fødslen er i den aktive fase, medmindre det er strengt nødvendigt. Men det skal være af hensyn til kvinden og barnet, ikke hensynet til sygehuset.

Alligevel har der i den seneste tid været historier fremme i pressen om sygehuse der afviser fødende kvinder. Dette gøres med begrundelse i blandt andet manglende plads! Kan man overhovedet det? En fødsel er ikke en sygdom, men den kan udvikle sig til en livstruende tilstand for både mor og barn hvis ikke der tages de nødvendige hensyn. Jeg mener at et sygehus med en fødeafdeling har en forpligtigelse til at tage imod en kvinde når fødslen er gået i gang. Man bør ikke i dagens Danmark kunne afvise et sådan par og sende dem ud på landevejen til et andet sygehus, i deres private bil. Som minimum bør man stille en ambulance til rådighed med relevante sundhedsfaglige personer i vognen.

Fødsler skulle gerne foregå så naturligt som muligt. I trygge omgivelser med sundhedsfaglige personer der kan guide og hjælpe den fødende kvinde med at bringe sit barn til verden. Sundhedsvæsenet, her det pågældende sygehus har pligt til at tage ansvar for den fødsel der er gået i gang. Det ansvar kan ikke bare skubbes videre til det næste sygehus. Hvis der ikke er plads, må der findes plads og kaldes folk ind. Det havde været bedre at tilkalde en jordemoder fra et andet sygehus end at sende den fødende kvinde ud på landevejen.

Det frie og udvidede sygehusvalg, ventetidsgarantier, benchmarking i sundhedsvæsenet og produktionskrav er med til at skubbe ansvaret rundt mellem sygehusenhederne. Risikoen for at patienten kommer i klemme bliver større. Vi bliver brikker der flyttes rundt når sundhedsvæsenet effektiviseres.

Vi er nødt til at kræve bedre forhold for de fødende kvinder. Man flytter ikke en ko der kælver!

 

se desuden: http://www.information.dk/525072 og

Kommentarer