Kommunikation

Vi har netop fået et nyt regionsråd i region Sjælland, og i den kommende politiske sæson bør kommunikationen mellem dem og os ansatte have deres største fokus.

Jeg mener, at kommunikationen fra regionsrådet til lederne på regionssygehusene og ned til, hvor den menige medarbejder bliver inddraget i samarbejdet fremadrettet ,skal have det nyvalgte regions råds top opmærksomhed.

For nylig fik jeg som tillidsrepræsentant men også mine rengøringskollegaer en mail om et informationsmøde i en kantine, som vi ikke vidste, hvor var. Mailen var formuleret på en måde, så alle troede det var ledelsen, der skulle til møde. Så desværre kom der ingen LO-ansatte til informationsmødet om serviceassistentuddannelsen. Bag efter kom lederen og spurgte det var kollektiv fravær? Nej, vi troede kun var ledelsen, der skulle til møde.

Ledelsen har siden påtaget sig ansvaret for dårlig formuleret kommunikation.

Jeg er TR og har været i rengøringsbranchen i ca. 25 år og været ansat på sygehuset i 13 år. Jeg har oplevet, hvad dårlig kommunikation kan have af konsekvenser. Og de er ikke få: Sure og negative medarbejder, som i sidste ende efterkommer dårlig rengøring. Ønsker vi virkelig det på vores hospitaler?

Forleden gik jeg i sygehusets forhal og gjorde rent. En ældre dame fortalte, at hun synes, det var dejligt at se at der blev gjort rent. Hun kom fra et andet hospital, hvor nullermændene havde danset rundt.

Jeg voksede ca. 5 cm. Jeg blev stolt af mit fag og veludført arbejde.

Mit forslag til ledelsen på hospitalet vil være, at man samlede tillidsrepræsentanterne og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanter sammen med ledelsen og fik talt om tingene. Sammen er vi jo klogere.

 

Kommentarer