Hvor mange tæsk skal man kunne tåle?

Hvis medarbejderne i psykiatrien skal tåle tæsk, hvor går så grænsen for, hvor meget man skal kunne tåle? Ved blå mærker, brækkede knogler eller psykisk sammenbrud? Hvor mange tæsk skal man så kunne tåle i Politiet? Hvor mange tæsk skal man tåle på jobcentrene og andre offentlige arbejdspladser?

 I en artikelserie i Politiken i denne uge langer folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti og SF ud efter personalet i psykiatrien. Man mener, at man har en lav tolerancetærskel over for den vold, de udsættes for i deres arbejde. Overfølsomme, bliver personalet kaldt.

Analyser fra Dansk Sygeplejeråd fra 2012 viser, at 72% af sygeplejerskerne i psykiatrien inden for et år udsættes for vold eller trusler om vold. Vold, trusler og chikane er et reelt arbejdsmiljøproblem for mange ansatte i psykiatrien, og en del ansatte invalideres af disse oplevelser.

Igennem en række år, har man arbejdet med vold som arbejdsmiljøproblem på offentlige arbejdspladser. Og man er heldigvis kommet langt fra den fortidige diskurs, at man skal kunne tåle nogle tæsk for at holde til at være i psykiatrien. En af metoderne i arbejdsmiljøarbejdet er at anmelde volden, fordi det nødvendigt for at dokumentere forholdende.  Udmeldinger, som dem der her kommer fra SF og DF, underminerer flere års arbejdsmiljøarbejde.

Vold og tvang er udtryk for en ekstremt presset hverdag, som er destruktiv for mennesker med psykisk sygdom og slet ikke sund for de medarbejdere, som arbejder i psykiatrien. Udmeldingerne ligner politisk ansvarsforflygtigelse.  Det er simpelthen for nemt og billigt at give personalet ansvaret for, at der er flere voldsdømte psykisk syge! Vold, trusler og tvang i psykiatrien kan reduceres, og det der skal til er rammer og vilkår, som gør det muligt. Personalet skal være veluddannet og have den tid der kræves, til at behandle mennesker, som er ramt af sygdom.

Ifølge straffeloven er vold mod en offentligt ansat ulovligt. Indlæggelse på psykiatrisk hospital ophæver ikke straffeloven, og det er alene domstolen der afgør, om den anmeldte skal straffes eller frikendes på grund af sin sygdom. Sådan skal det være, og det må aldrig blive et vilkår i arbejdet at blive udsat for vold.

Kommentarer