Detailbranchen på glidebane

Jeg mener, at det er et stort problem i detailbranchen, at der er for mange praktikanter og løntilskudsjob, fordi det skubber de fuldtidsansatte ud i kulden.

Jeg mærker frustrationerne blandt de få tilbageblivende fuldtidsmedarbejdere, når jeg kommer ud i virksomhederne i forbindelse med mit job. Jeg oplever ligeledes, at praktikanterne er lige så frustrerede, da de fleste godt ved, at deres praktik alligevel ikke fører til et fast job i virksomheden.
Jeg oplever, at virksomhederne tænker praktikanter og løntilskudsjob ind i virksomhedens bemanding, da de kan spare på personalekontoen, fordi det er ikke dem selv, der skal udbetale lønnen til de pågældende personer – de har et tilskud med fra kommunen

Formålet med ordningen er, at det skal skaffe flere personer i arbejde, men da der ikke er sat et realistisk mål op for hvor mange praktikanter virksomhederne må tage ind, og da der ikke er sat et mål op for hvor mange gange eller hvor længe en virksomhed må tage en praktikant eller en person i løntilskud ind i virksomheden, så er det et slaraffenland for virksomhederne, der jo som sådan ikke gør noget forkert – lovgivningen giver dem bare muligheden.

Min opfordring til virksomhederne skal lyde; Tag ansvar – lad være med at tage praktikanter og folk i løntilskud ind i virksomheden, hvis de på forhånd kan se, at de ikke kan give personen et job efter praktikken, og til politikkerne på Christiansborg skal lyde; Ordningen trænger til et eftersyn, da den desværre har en negativ effekt på antallet af fastansatte i detailbranchen.

Kommentarer