Danmark bombes 100 år tilbage – af S og R. Hvor er LO?

Velfærdsstaten bombes tilbage af S og R

Danmark bombes 100 år tilbage – af S og R. 

Af forfatter, meningsdanner og politisk konsulent Lisbeth Balslev Aagaard. (August 2014)

Næsten 50.000 familier har mistet dagpengene – et antal, der estimeret vil stige til 60.000 det kommende år. Mange af dem der falder ud af dagpengesystemet er medlemmer af et LO-forbund, men hvor står LO i forhold til de mange forringelser, der rammer deres medlemmer? Medlemmerne forventer, at deres fagforbund kan sikre dem økonomisk mod arbejdsløshed – og ikke mindst mod udfald af dagpengesystemet.

Manglende troværdighed
Når man hører Helle Thorning-Schmidt sige: “Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe folk………………………”, så får man endnu engang en fornemmelse af grov manipulation, newsspeak og utroværdighed.

Jeg har fulgt reformarbejdet tæt – og det er nærmest skamløst, at en statminister udtaler sig så kynisk. Uden empati, uden forståelse, uden indsigt i hvad reformerne konkret har betydet for “helt almindelige mennesker ude i virkeligheden”. I mit arbejde snakker jeg med mennesker hver dag, som rammes benhårdt af reformerne – i en grad som jeg aldrig tidligere har oplevet.

Forringelser – igen og igen…..og igen
Hvis vi skal danne os et lille overblik over nogle af de forringelser Socialdemokraterne og Radikale Venstre har gennemført – så er det alarmerende for Danmark:

  • De har fastholdt forringelserne af dagpengeperioden på 2 år, så arbejdsløse falder ud og ender på kontanthjælp, hvilket betyder at familier ofte må leve af én indtægt.
  • De har gennemført en førtidspensionsreform, som har bevirket, at alle under 40 år, der er kronisk og varig syge ikke skal have førtidspension, med mindre man absolut ingen arbejdsevne har i behold. D.v.s af mennesker der f.eks kun kan arbejde 20 minutter om ugen kastes ud i krænkende fleksjobsforløb – forløb som er med til at nedbryde menneskers værdighed.
  • De har gennemført en ny fleksjobsreform, som har skabt “social dumping” på arbejdsmarkedet via et tilskud til arbejdsgiverne.
  • De har gennemført en kontanthjælpsreform, hvor eksistensgrundlaget er blevet halveret for modtagere mellem 25 og 30 år.
  • De har gennemført en sygedagpengereform, hvor retten til dagpenge bortfalder allerede efter fem måneder for langt de fleste langtidssyge. Efter fem måneder henvises syge til kontanthjælp og underlægges også den gensidige forsørgerpligt – med det resultat at mange må gå fra hus og hjem.
  • De har via SU-reformen forringet betingelserne for studerende.
  • …..og meget, meget mere……

Samtidigt med disse velfærdsforringelser, som øger uligheden, fattigdommen, eksklusionsmekanismerne og skaber utryghed – så letter man top- og selskabsskatten!

Hvor er LO?
Det kan undre, at LO ikke varetager deres medlemmers interesser bedre. Ved siden af, at visse LO-forbund har arbejdet for Henrik Sass´lønnedgangssystemer/-ideer (eksempelvis Fødevareforbundet NNF), så ser vi også en fortsat relativ passiv LO-fagbevægelse i forhold til de forringelser, som oftest rammer deres egne medlemmer.

Udefra ser det ud som om, at LO blot resignerer – og tilpasser sig “partibogens indlejrede og usagte disciplin”.

Er LO en medlemsorganisation for medlemmerne – eller en partiorganisation for Socialdemokraterne? Hvis LO er det første, må LO være meget mere tydelig, markant og mobiliserende. Hvis LO er det sidste – vil LO miste mange flere medlemmer i fremtiden.

Haralds kapitulation
Harald Børsting (formanden for LO) trækker pludseligt i land i forhold til kravet om forbedring af dagpengesystemet. Han foreslår, at  hans medlemmer, når de falder ud af dagpengesystemet – skal have en trangsbestemt ydelse fra kommunen. Det vil sige, at en LO-arbejder skal gå op i kommunen  med “hatten i hånden” – og vurderes som værdigt trængende!

Trangsbestemte og målrettede  ydelser har i et sociologisk perspektiv en stigmatiserende og nedværdigende effekt. Harald burde i stedet kæmpe for en forlængelse af dagpengeperioden, som bygger på et helt andet værdigheds- og rettighedsprincip for hans medlemmer.

Danmark er bombet tilbage til filantropiens tidsalder
Danmark er bombet tilbage til en tid FØR det moralske og etiske ansvar var styrende for samfundsudviklingen – og det kan få katastrofale konsekvenser for udvikling af højreekstremisme, fattigdom og opløsning af  “det kollektive etisk funderede samfund”, hvor man som borger – over et helt liv – støtter op om og sikrer hinanden et ordentligt livsfundament. En slags vertikal og horisontal solidaritet.

Danmark har mistet det moralske projekt, som velfærdsstaten altid har bygget på
Danmark har brug for politikere, der tænker på borgerne – og ikke politikere, der alene tænker på Corydons konkurrencestat.

Vi har mistet det etiske og moralske projekt, som har været udgangspunktet for Danmarks social – og arbejdsmarkedspoltik siden 2. verdenskrig.

Louis Pio, Stauning og K.K Steincke ville vende sig i graven – hvis de kunne.

 

Læs også:

De “faldne” dagpengemodtagere svigtes – vil en dagpengekommission ændre noget?

http://fjerdedelen.dk/socialdemokratismen-der-forsvandt/

 

 

 

 

Kommentarer