Da jeg blev klogere

Den 8. marts 2014, kvindernes internationale kampdag sidste år, var jeg uvidende.

KIKD2014 Jeg havde billedligt talt en blind vinkel. Hvis en anden i dag havde opslået noget lignende, det som jeg skrev for et år siden, så var jeg blevet vred.

Med andre ord, kæft hvor er du blind, fortids-Nana.

I dag ved jeg bedre, i dag er nok den vigtigste og mest essentielle dag for hele ligestillingskampen.

Hvad er pointen med, at jeg skal have mindre løn som offentlig ansat? Er min indsats ikke lige så vigtig som en leders? Er social- og sundhedshjælperens indsats ikke lige så vigtig som min? Som snart færdiguddannet social- og sundhedsassistent står jeg til at få en løn på 262.840 kr. om året før skat, såfremt jeg bliver fuldtidsansat. En færdiguddannet social- og sundhedshjælper starter med en årsløn på 251.628 kr. før skat. Altså der er en difference på 11.212 kr.

Det forstår jeg ikke, jeg ved godt, at jeg har uddannet mig i længere tid, men det gør ikke mit arbejde vigtigere end Hannes, som er nyuddannet social- og sundhedshjælper. Uden Hanne og alle social- og sundhedshjælperne på min arbejdsplads ville jeg ikke kunne udføre mit arbejde godt nok, deres indsats er så vigtig for, at jeg kan handle på deres observationer hos borgerne de kommer ved. Men alligevel lønnes jeg som værende vigtigere, min leder lønnes også som værende vigtigere end os alle på arbejdspladsen. Og sådan er det overalt på det hele arbejdsmarked, alles indsats er lige vigtig, det kan ikke siges mange gange nok.

17 procent får kvinderne mindre i løn end mænd om året. Hvad gør mændene for at få så meget mere i løn? Har de bedre talegaver, sælgertalent? Vælger de andre jobs og uddannelser?


 »Jeg kan ikke sælge vand i Sahara […] Men kan enhver yde omsorg? -Det kan jeg, også i Sahara!«


 Jeg kan ikke sælge vand i Sahara, jeg ville give det væk, dele det, men ikke tage penge for det. Jeg er nok én af de dårligste sælgere jeg kender. Men jeg yder omsorg til alle med behov for det, uanset hvem det er. Når en mand drømmer om sin fremtid tænker han måske mere på, hvad der kan give det bedste afkast end når en kvinde drømmer om sin fremtid. Men kan enhver yde omsorg? – Det kan jeg, også i Sahara!

Jeg drømmer om, at være noget for nogen, at gøre en forskel og at yde omsorg. Er min drøm ikke lige så god, som en mand, som drømmer om at få en masse penge så han kan eje den største bil, hus og måske endda en båd?

Jeg drømmer om et lige samfund, hvor alles indsats for at samfundets hjul kører rundt er lønnet lige. Om det er i det private eller offentlige arbejdsmarked skal være ligegyldigt. For alle, som yder en indsats skal kunne leve et godt liv.

For at nå dertil, skal alle, som ønsker et lige samfund benytte sig af sin ytringsfrihed og råbe op om, hvor vigtigt det er, at vi kan få det samfund, hvor mand og kvinde, ung og gammel, mørkere hudfarve og lysere hudfarve kan leve sammen med samme muligheder og på samme vilkår.

Kommentarer