50% reglen – forskelsbehandling for HK-ansatte

Et levn fra gamle dage følger stadig ansatte HK arbejde inden for HK-området. Reglen stammer fra 1948 og gør, at funktionærer ansat i private virksomheder ikke kan få overenskomst, med mindre 50% af dem er organiserede i HK.

Til adskillige overenskomstforhandlinger har HK/Privat krævet, at reglen skulle afskaffes, men det er desværre endnu ikke lykkedes. Konsekvensen af 50% reglen er, at man i en privat virksomhed, fx har 5 ansatte på kontoret – heraf er de 2 medlemmer af HK, og de 3 øvrige er uorganiserede. Reglen bevirker, at denne gruppe af medarbejdere ikke kan få overenskomst, da der er under 50% organiserede i HK. Dvs. de har ikke krav på at få pension, den 6. ferieuge, tillidsrepræsentant, uddannelse mm. I samme virksomhed er der fx også ansat et antal chauffører – de er ikke underlagt denne regel og får dermed alle overenskomstens fordele. Inden for virksomhedens vægge kan der altså være flere forskellige faggrupper, som alle har overenskomst – på nær HK’ erne på kontoret.

Det undre mig, at sådan en forskelsbehandling kan få lov at fortsætte. Og som medarbejder nytter det ikke at sætte sig tilbagelænet og sige: ”Jamen HK gør heller intet for mig, hvorfor skal jeg så være medlem?”

Der skal gribes i egen barm og min opfordring er derfor klar: Få dig indmeldt i HK, som derved får mulighed for at ændre på forholdene. Så kan alle få overenskomstens fordele.

Kommentarer